Wax Melt Accessories

  1. Wax Warmer-Black Marble Plug-in
  1. Wax Warmer-Believe Plug-in
  1. Wax Warmer - White Terrazzo
  1. Wax Warmer - Natural Canvas
  1. Wax Warmer-Nordic Grey- 2-in-1 Fragrance
  1. Wax Warmer-Classic - 2-in-1  - Midas
  1. Wax Warmer-French Pottery- 2-in-1
  1. Wax Warmer-Brown- 2-in-1